ENERJİ POLİTİKASI

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Metrogarden AVM ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin tesis ve işletilmesiyle Enerji Performansının sürekli iyileştirilmesi, doğal kaynakları koruyarak ve sera gazı salınımını azaltarak sürdürülür bir hizmet sürecini amaç edinmiş ve yine bu kapsamda aşağıdaki çalışmaları taahhüt etmiştir.

Üst Yönetim aşağıdaki başlıklar ile Enerji Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirme amaçlı tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir;

AVM Müdürü